sobota, 18 października 2014

Pierwsze spotkanie w roku akademickim 2014/15

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim.
Czwartek 23 października godzina 18.00 w sali 220 (WSFIZ, Pawia 55)

Opowiemy sobie co (przyrodniczego i psychologicznego) każdy robił latem. Porozmawiamy o ciekawych nowych projektach. Wstępnie zaplanujemy pracę na najbliższy rok. Pomyślimy jak zachęcić młodsze roczniki studentów do udziału w pracach koła.
Do zobaczenia!

środa, 21 maja 2014

Rozszerzona Rzeczywistość na Muranowie

Zaproszenie do udziału w badaniu:

Jesteśmy psychologami z Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy Was do udziału w eksperymencie mającym na celu przetestowania nowej aplikacji wykorzystującej technologię Rozszerzonej Rzeczywistości (Augmented Reality), pozwalającej łączyć wirtualne obiekty z realnym światem. 
(przykład wykorzystania AR: https://www.youtube.com/watch?v=qSfATEZiUYo)


Wśród uczestników, którzy wezmą udział w badaniu rozlosowane będą nagrody: czytnik e-booków Kindle, dwa bony na zakupy w Empiku o wartości 50 zł, drobne upominki. Planujemy zbadać 50 osób - liczy się kolejność zgłoszeń. Szczegóły w linku: https://docs.google.com/a/psych.uw.edu.pl/forms/d/17Unm1lQmeD-Jaev2neHEGfz34gbkx1TnSfGTux0lO5I/viewform

środa, 20 listopada 2013

Rozpoczynamy pracę w roku akademickim 2013-2014

Choć pierwsze spotkanie Koła odbyło się na początku października dopiero teraz publikuję oficjalny komunikat o wznowieniu prac po wakacjach. Adrian Wójcik będzie aktywnie wspierał prace koła, jednak nie będzie go na naszych spotkaniach, ponieważ znalazł zajęcie w Rosji. W najbliższym czasie zaplanowaliśmy start inicjatywy EKOKINO. Będziemy prezentować ciekawe i ważne dokumenty dotyczące relacji człowieka z przyrodą. Na początek film na temat zaskakujących i zatrważających związków między przemysłową produkcją mięsa a zmianami klimatu. Tworzymy grupy zadaniowe, które będą się zajmowały realizacją projektów. Pierwsza grupa podejmuje zagadnienie roli przyrody w redukowaniu stresu i odbudowywaniu zasobów uwagi. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania bibliografii. Druga grupa zajmować się będzie analizą postaw wobec zmian klimatu. Trzecia grupa będzie prowadzić badania na temat myślenia dzieci o istotach żywych. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w pracach Koła zapraszamy na nasze spotkania, które odbywać się będą co tydzień we wtorek o godzinie 18.00 w pokoju 220 w siedzibie WSFIZ przy ulicy Pawiej 55.

piątek, 24 maja 2013

Leading voices in the denier choir: conservative columnists' dismissal of global warming and denigration of climate science


Shaun W. Elsasser & Riley E. Dunlap

W tym artykule, Autorzy opisują sposób, w którym globalne ocieplenie jest
przedstawiane w amerykańskich mediach, w szczególności w mediach
konserwatywnych. Najpierw opisują metodę selekcji publicystów i przekonują
o ich faktycznym konserwatyzmie. Potem analizują eseje i artykuły pisane
przez tych publicystów na przestrzeni kilku lat. Wskazują na częstsze
pojawianie się artykułów dotyczących globalnego ocieplenia w momentach,
kiedy coś się dzieje na świecie, co by czyniło ten temat istotny (Al Gore
nominowany na Oscara, na Nobla, wygrywający Nobla; konferencje światowe
dotyczące klimatu). Następnie dzielą argumenty zawarte w tych publikacjach
do 4 kategorii:
1. "to się nie dzieje"
2. "to nie my"
3. "to nie takie złe"
4. "zmiana jest zbyt trudna"
Najwięcej argumentów ląduje w pierwszej kategorii. Bardziej szczegółowa
analiza pokazuje, że najczęstszym pojedynczym argumentem jest to, że nie
ma konsensusu wśród naukowców co do istnienia zjawiska globalnego
ocieplenia (choć w rzeczywistości jest ten konsensus). Autorzy wspominają,
że wiele publikacji skupia się na osobie Al'a Gore'a, który automatycznie
(wśród tej grupy adresatów) wzbudza nieufność (niezależnie od styczności z
opisywaną sprawą). Autorzy podsumowują, że publicyści konserwatywni mają
bardzo szerokie pole rażenia i nie są związani faktami (tak jak
dziennikarze), więc (niestety) ich wpływ na opinię publiczną jest ogromny.

Streszczenie Jasi Pietrzak

piątek, 19 kwietnia 2013

Anatomy of Dissent: A Cultural Analysis of Climate Skepticism (Myanna Lahsen)

Autorka tego artykułu analizuje skąd się biorą różnice zdań badaczy
zajmujących się klimatem. Autorka odrzuca osobowy poziom analizy i skupia
się na płaszczyźnie różnic międzykulturowych (tych międzypokoleniowych
raczej niż międzynarodowych). Rozróżnia grupy badaczy, którzy ze względu
na różne przygotowanie metodologiczne i teoretyczne mogą różnie
interpretować dane pochodzące z badań. Badacze wyszkoleni w latach 60. w
metodach synoptycznych są przyzwyczajeni do tego, że prognozy się nie
sprawdzają. Dlatego podchodzą sceptycznie do wniosków badaczy
korzystających z nowoczesnych metod. Te metody są oparte na komputerowych
symulacjach i wydają się przez to oderwane od rzeczywistych zjawisk. To
nie budzi zaufania "staromodnych" naukowców, którzy nazywają młodych
naukowców "technikami komputerowymi", nie naukowcami. Autorka opisuje te
różnice w ramach Gibbons'a (1994) terminologii "Tryb 1" i "Tryb 2" Nauki.
Naukowcy działający w pierwszym trybie jasno rozróżniają badania
podstawowe od stosowanych, bardziej ceniąc te pierwsze, działają w
granicach danej dziedziny, mają podejście bardziej "tradycyjne" do
wykonywania nauki. W trybie drugim zacierają się granice między badaniami
podstawowymi i stosowanymi, a naukowcy wyraźnie określają cel i implikacje
społeczne badań i wniosków. To naraża ich na oskarżenia o upolitycznianie
nauki. Dodatkowo, ponieważ w dzisiejszych czasach więcej funduszy jest
przeznaczonych na badania projektowane w drugim trybie, według Autorki
naukowcy z pierwszego trybu mogą czuć się odrzuceni i niedocenieni. Według
Autorki, perspektywa z trybu pierwszego powoli wymiera, całkiem dosłownie,
i z nią potencjalnie wartościowy sceptycyzm, który mógłby stanowić
przeciwwagę dla homogenizacji poglądów.


streszczenie Jasi Pietrzak

czwartek, 7 marca 2013

Mięsny paradoks

Zapraszamy na wykład dr Michała Bilewicza

Mięsny paradoks. Postrzeganie zwierząt jadalnych i niejadalnych jako wyzwanie dla psychologii społecznej.

11 marca g. 18.00 sala 66.

piątek, 1 lutego 2013

Czy kontakt ze zwierzęciem ma pozytywny wpływ na psychikę człowieka?

Przeprowadzono wiele badań na ten temat jednak wg  Herzoga (2011) ich wyniki są niejednoznaczne. Herzog uważa, że jedną z przyczyn braku jasnej odpowiedzi na pytanie o wpływ zwierząt na psychikę ludzi jest niewielka liczba kontrolowanych badań eksperymentalnych. Herzog pewnie nie mówi po polsku i dlatego nie znał badania Trojana, Kuźmińskiej i Łady (2005)*.
Autorzy badania zadali sobie pytanie czy kontakt ze zwierzęciem obniża poziom stresu.

Wskaźnikiem dla zmiennej zależnej - poziomu stresu - był pomiar górnego i dolnego ciśnienia tętniczego w trakcie wykonywania trudnego zadania (testu kwadratów z baterii APIS-Z).
Manipulacja zmiennej niezależnej - kontakt ze zwierzęciem - polegała na losowym przypisaniu badanych do trzech grup. Wszyscy badani samotnie oczekiwali na rozpoczęcie badania przez 15 minut ale osobom z jednej grupy towarzyszył królik, osobom z drugiej grupy towarzyszył kot, a osobom z trzeciej grupy pozostawiono na stole maskotkę. Badanym wyjaśniono, że obecność królika, kota, lub maskotki związana była z innym eksperymentem.
W badaniu wzięli udział pełnoletni uczniowie liceów.

Przed wykonaniem badania autorzy postawili następującą hipotezę operacyjną:

"Osoby, które w trakcie oczekiwania na badanie weszły w interakcje z żywym zwierzęciem (kot, królik), będą charakteryzowały się niższym zarejestrowanym ciśnieniem krwi w porównaniu z osobami z grupy kontrolnej z atrapą-maskotką." (s 115)

Hipoteza ta potwierdziła się jednak tylko w grupie kobiet. Kobiety, które weszły w interakcję z królikiem lub kotem miały istotnie niższe ciśnienie niż kobiety, które weszły w interakcję z maskotką.
W przypadku mężczyzn wyniki badania były zaskakujące i trudne do wyjaśnienia. Mężczyźni, którzy weszli w kontakt z królikiem, mieli istotnie wyższe ciśnienie niż ci, którzy weszli w kontakt z kotem, a grupa, która weszła w kontakt z atrapą, nie różniła się od żadnej z pozostałych grup.

O czym świadczą wyniki badania?
Nawet krótkotrwały i przypadkowy kontakt ze zwierzęciem obniża stres u kobiet.

Może ktoś potrafi wyjaśnić dlaczego mężczyźni bardziej stresują się w kontakcie z królikiem niż kotem...

http://www.youtube.com/watch?v=cCI18qAoKq4

Bibliografia
Herzog, H. (2011). The impact of pets on human health and psychological well-being: Fact, Fiction, or hypothesis? Current Directions in Psychological Science, 20, 236-239.

Trojan, M., Kuźmińska, B. i Łada, D. (2005). Kontakt ze zwierzęciem a poziom stresu i jakość wykonywanego zadania. Psychologia- Etologia- Genetyka, 12, 107–126.

*Podziękowania dla pani Moniki Orłowskiej za znalezienie tego artykułu!